S. Enis Tulça

Diplomasi

Enis Tulça’nın Osmanlı Hariciyesi döneminden ailesinde Dışişleri mensubu birçok büyüğü olmuştur. Büyük dayısı Halil Hakkı Eyice, büyük amcası Sabri Tulça, dedesi Enis Akaygen Osmanlı döneminde ve kurtuluş savaşı yıllarında görev almışlardır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Halil Hakkı dayı ile Sabri Bey meslekten ayrılmışlar, Enis Bey ise 22 yıl Osmanlı hariciyesindeki Dışişleri görevinden sonra 1945’e kadar 22 yıl daha bu kere Cumhuriyet hariciyesinde görev alacaktır. Atatürk tarafından Dışişleri Bakanlığı kurucu komisyonunda görevlendirilen üç diplomattan biridir. Cumhuriyet döneminde Dışişleri mesleğinde bulunan, Orhan Conker, Mahmut Conker, Behçet Türemen, Necdet Kent ve Nüzhet Kandemir Tulça’nın diğer akraba ve hısımlarıdır. Tulça, 1983 senesinde girdiği Dışişleri Bakanlığı yazılı sınavını kazanmış ancak o dönemde aile şirketlerinde özel sektörde hayata atılmak öncelikli tercihi olmuştur. Uzun seneler özel sektörde çalışıp bilahare akademik kariyere başladıktan 8 yıl sonra 2007 ve 2010 yılları arasında Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak TC Paris Büyükelçiliği nezdinde görev yapmıştır. Temmuz 2015 itibariye eski öğrencilerinden 51 kişi halen Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olarak görevdedirler.