İran Cumhurbaşkanı Hatemi ve Prof.Dr. İlber Ortaylı ile

2005, Topkapı Sarayı, İstanbul