Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Conker Trablusgarp 1911

Kaynak: Zafire Conker’in Albümünden