Kuzenler ile Aile Buluşması

A.Sıdıka Tulça, Yasemin-Enis Tulça, Yasemin-Nuri Conker, Naime - Melih Yaramanoğlu, Gülay-Hasan Türemen 2017, İstanbul